Vi er PAVA Partner

Du kan bestille Pava undervognsbehandling direkte hos os, aflevere din bil samt køre i en lånebil fra os imens din bil bliver behandlet hos Pava

 

Hvorfor ruster biler i Danmark?

I Danmark ruster bilerne på grund af den høje luftfugtughed og de skiftende temperaturer.

Det er en udbredt opfattelse, ikke kun blandt bilejere men også blandt fagfolk, at grunden til at biler ruster i Danmark alene skal søges i brugen af vejsalt.

Dette forhold hænger sandsynligvis sammen med at brug af vejsalt blev taget i brug samtidig med at bilers karosserier blev gjort selvbærende ( altså en konstruktion uden egentlige hovedvanger hvor de synlige pladedele udgjorde den nødvendige styrke ). Denne konstruktion blev lavet af forholdsvis tynde plader som var bukket og samlet i profiler for at give den nødvendige styrke. Disse tyndere plader blev naturligvis hurtigere gennembrudt af en tæring end de tidligere anvendte tykkere materialer.

Grunden til at biler ruster i Danmark skal imidlertid søges et helt andet sted. Den høje luftfugtighed og de skiftende temperaturer her i landet er den helt store synder, når det gælder bilrust. Denne høje luftfugtighed optræder specielt i sommerhalvåret, idet den varme luft kan indeholde væsentligt mere vand end den kolde luft ( for hver grad temperaturen stiger kan luften indeholde 8% mere vand ).

Når temperaturen falder fortættes denne fugtighed ( som når “duggen falder” – et lidt forkert udtryk – duggen er der hele tiden – det er temperaturen på jordoverfladen, bygninger og f.eks. biler der falder ) og alle tilgængelige steder bilver fugtige ( altså også bilernes hulrum ). Det er herefter ikke svært at forestille sig hvorfor al rust starter i kanter og samlinger idet hvert et “sår” i bilernes konstruktion bliver konstant udsat for vand. Når rusten “er i gang” i en samling breder denne tæring sig til den omliggende plade og på et tidspunkt ( såfremt der ikke rustbeskyttes ) gennembrydes denne.

Rustbeskyttelse er ikke kun nødvendig i efteråret / vinteren – Biler ruster hele året

Bestil tid på 98311088 eller joka@jokabiler.dk